Komplexná architektúra

V oblasti architektúry ponúkame komplexné spracovanie investičného zámeru, a to od vypracovania:
  • štúdie
  • projektu na územne rozhodnutie
  • projektu na stavebné povolenie
  • realizačného projektu
  • projektu skutočného vyhotovenia
Zameriavame sa na navrhovanie a projektovanie:
  • bytových stavieb,
  • stavieb občianskej vybavenosti
  • priemyselných stavieb
  • ďalej sa zaoberáme navrhovaním individuálnych projektov rodinných domov, alebo si môžte vybrať z našej ponuky katalógových projektov rodinných domov.