slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

V inžinierskej činnosti - inžiniering sa snažíme ponúknuť také služby, aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je dobré mať už v samotných začiatkoch investičného zámeru efektívny inžiniering, pomocou ktorého sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.

INŽINIERING - PONUKA SLUŽIEB:

  • predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
  • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby
  • zabezpečenie daňového poradenstva v oblasti nehnuteľností

V prípade záujmu, nás kontaktujte www.archdom.sk