slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
A.I.R. spol. s r.o.
Nová 327/155
900 31 Stupava
IČO: 36 831 883
DIČ: 20 224 555 12
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.       
Michalská 18
815 63 Bratislava
číslo účtu: 4008898650/7500
IBAN: SK13 7500 0000 0040 0889 8650
Email: projekcia@air-air.sk
web:  www.air-air.sk
0911 095 704
 
Zapísaná v obchodnom registri     
Mestského súdu Bratislava III       
Oddiel: Sro         
Vložka číslo: 47868/B
 

Kontaktujte nás