Objednávka projetku

OBJEDNÁVKA PROJERTU - 5 paré

normál
zrkadlový

OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTU

*
*
* aspoň jeden údaj je povinný

DODÁVKA PROJEKTU

osobne
na dobierku
platba na účet
poštovou poukážkou
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zálohovú platbu posielať na:

Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
číslo účtu: 4008898650/7500
IBAN: SK13 7500 0000 0040 0889 8650

Adresát:
A.I.R. spol. s r.o.
Nová 327/155
900 31 Stupava

ODBER PROJEKTU

Pri osobnom prevzatí projektu sa zaplatí doplatok v hotovosti, pri odbere projektu na dobierku sa zaplatí doplatok + poštovné. V prípade zrušenia objednávky projektu, prepadá záloha v prospech dodávateľa projektu. Dodacia lehota projektu je do 12 pracovných dní od obdržania zálohy.