slider-1
slider-2
slider-3

OSADENIE

/files/osadenie.jpg

výber vhodného pozemku, osadenie domu vzhľadom na svetové strany, výškové osadenie domu v teréne,
funkčné využitie pozemku - oddychová zóna, úžitková záhrada, okrasná záhrada, parkovacia plocha

ZADANIE

/files/zadanie.jpg

definovanie funkčných plôch a ich prepojenie - denná časť, nočná časť, zázemie, hobby, rozmiestnenie miestností s prihliadnutím na svetové strany, prepojenie interiér - exteriér, hmotové členenie objektu - počet poschodí, tvar domu, plochá - šikmá strecha

NÁVRH

/files/navrh.jpg

varianty návrhu domu, zapracovanie pripomienok k návrhu domu, definovanie základných materiálov, určenie technologických častí- vzduchotechnika, rekuperácia, fotovoltaika, solár, bazénová technológia a iné, finálny návrh domu s prihliadnutím na požadované materiály a technológie

V oblasti architektúry ponúkame komplexné spracovanie investičného zámeru, a to od vypracovania:

  • štúdie
  • projektu na územne rozhodnutie
  • projektu na stavebné povolenie
  • realizačného projektu
  • projektu skutočného vyhotovenia
Zameriavame sa na navrhovanie a projektovanie:
  • bytových stavieb,
  • stavieb občianskej vybavenosti
  • priemyselných stavieb
  • ďalej sa zaoberáme navrhovaním individuálnych projektov rodinných domov, alebo si môžte vybrať z našej ponuky katalógových projektov rodinných domov.