slider-1
slider-2
slider-3
slider-4

OSADENIE DOMU

výber vhodného pozemku pre projekt domu, osadenie domu vzhľadom na svetové strany, výškové osadenie domu v teréne, funkčné využitie pozemku - oddychová zóna, úžitková záhrada, okrasná záhrada, parkovacia plocha

ZADANIE

definovanie funkčných plôch projektu domu a ich prepojenie - denná časť, nočná časť, zázemie, hobby, rozmiestnenie miestností s prihliadnutím na svetové strany, prepojenie interiér - exteriér, hmotové členenie objektu - počet poschodí, tvar domu, plochá - šikmá strecha

NÁVRH DOMU

varianty návrhu rodinného domu, zapracovanie pripomienok k návrhu projektu, definovanie základných materiálov, určenie technologických častí- vzduchotechnika, rekuperácia, fotovoltaika, solár, bazénová technológia a iné, finálny návrh projektu domu s prihliadnutím na požadované materiály a technológie

V oblasti architektúry ponúkame komplexné spracovanie investičného zámeru, a to od vypracovania:

  • štúdie
  • projektu na územne rozhodnutie
  • projektu na stavebné povolenie
  • realizačného projektu
  • projektu skutočného vyhotovenia

Zameriavame sa na navrhovanie a projektovanie:

  • bytových stavieb,
  • stavieb občianskej vybavenosti
  • priemyselných stavieb
  • ďalej sa zaoberáme navrhovaním individuálnych projektov rodinných domov, alebo si môžte vybrať z našej ponuky katalógových projektov rodinných domov.