slider-1
slider-2
slider-3
slider-4

Pri navrhovaní domu na mieru, sa cena za návrh štúdie pohybuje od 5,-€ za m2 úžitkovej plochy. V cene návrhu je zahrnuté osadenie na pozemok, pôdorysy, rez a pohľady. V prípade záujmu je možné vyhotoviť vizualizáciu domu, ako aj návrh interiéru.

Osadenie domu na pozemku

Najskôr definujeme osadenie domu a funkčné využitie pozemku s prihliadnutím na svetové strany. Určíme kde bude napr. oddychová zóna, okrasná záhrada, úžitková záhrada, parkovacia plocha. Tak tiež treba určiť výškové osadenie domu a jednotlivých zón pozemku s prihliadnutím na členitosť terénu.

Zadanie - FUNKCIE DOMU

Pri návrhu je potrebné určiť funkciu a prepojenie častí domu. Napríklad denná časť, nočná časť, zázemie, hobby, rozmiestnenie miestností s prihliadnutím na svetové strany, prepojenie interiér - exteriér, hmotové členenie domu - počet poschodí, tvar domu, plochá - šikmá strecha atď. Nemej dôležité je zamyslieť sa nad denným rytmom rodiny, aby zadanie špecifikovalo potreby jednotlivca ako aj celku.

sAMOTNÝ Návrh domu

Pri návrhu sa vychádza zo špecifikácie, ktorá sa určila v zadaní. V ďalšej fáze sa zapracujú pripomienky k návrhu projektu, definujú sa  základné materiáli, technologické časti ako napr. vzduchotechnika, rekuperácia, fotovoltaika, solárny ohrev, bazénová technológia a iné. Po odkonzultovaní všetkých týchto častí sa vytvorí finálny návrh projektu domu s prihliadnutím na požadované materiály a technológie / štúdia použiteľná na Územné konanie /. Postupne sa podľa požiadaviek spracuje aj projekt domu pre Stavebné povolenie a následne realizačný projekt.

Architektonické služby

V oblasti architektúry ponúkame komplexné spracovanie investičného zámeru, a to od vypracovania:

  • štúdie územnej zóny
  • štúdie stavby
  • projektu na územne rozhodnutie
  • projektu na stavebné povolenie
  • realizačného projektu
  • projektu skutočného vyhotovenia

Zameriavame sa na navrhovanie a projektovanie:

  • rodinných domov a bytových stavieb,
  • stavieb občianskej vybavenosti
  • ďalej sa zaoberáme navrhovaním individuálnych projektov rodinných domov, alebo si môžte vybrať z našej ponuky katalógových projektov rodinných domov. www.archdom.sk