slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

Pri navrhovaní domu na mieru, sa cena za návrh štúdie pohybuje od 5,-€ za m2 úžitkovej plochy. V cene návrhu je zahrnuté osadenie na pozemok, pôdorysy, rez a pohľady. V prípade záujmu je možné vyhotoviť vizualizáciu domu, ako aj návrh interiéru.

ako vzniká návrh domu

Pri každom návrhu vychádzame z individuálnych potrieb klienta, rozanalyzovaní možností ktoré poskytuje riešené územie a podrobného naštudovania územného plánu. 

Osadenie domu

Najskôr definujeme osadenie domu a funkčné využitie pozemku s prihliadnutím na svetové strany. Určíme kde bude napr. oddychová zóna, okrasná záhrada, úžitková záhrada, parkovacia plocha. Tak tiež treba určiť výškové osadenie domu a jednotlivých zón pozemku s prihliadnutím na členitosť terénu.

Zadanie - funkcia domu

Pri návrhu je potrebné určiť funkciu a prepojenie častí domu. Napríklad denná časť, nočná časť, zázemie, hobby, rozmiestnenie miestností s prihliadnutím na svetové strany, prepojenie interiér - exteriér, hmotové členenie domu - počet poschodí, tvar domu, plochá - šikmá strecha atď. Nemej dôležité je zamyslieť sa nad denným rytmom rodiny, aby zadanie špecifikovalo potreby jednotlivca ako aj celku.

Návrh

Pri návrhu sa vychádza zo špecifikácie, ktorá sa určila v zadaní. V ďalšej fáze sa zapracujú pripomienky k návrhu projektu, definujú sa základné materiáli, technologické časti ako napr. vzduchotechnika, rekuperácia, fotovoltaika, solárny ohrev, bazénová technológia a iné. Po odkonzultovaní všetkých týchto častí sa vytvorí finálny návrh projektu domu s prihliadnutím na požadované materiály a technológie / štúdia použiteľná na Územné konanie /. Postupne sa podľa požiadaviek spracuje aj projekt domu pre Stavebné povolenie a následne realizačný projekt.

Architektonické služby

V oblasti architektúry ponúkame komplexné spracovanie investičného zámeru, a to od vypracovania:

  • štúdie územnej zóny
  • štúdie stavby
  • projektu na územne rozhodnutie
  • projektu na stavebné povolenie
  • realizačného projektu
  • projektu skutočného vyhotovenia

Zameriavame sa na navrhovanie a projektovanie:

  • rodinných domov a bytových stavieb,
  • stavieb občianskej vybavenosti
  • ďalej sa zaoberáme navrhovaním individuálnych projektov rodinných domov, alebo si môžte vybrať z našej ponuky katalógových projektov rodinných domov. www.archdom.sk