Projektom to nekončí

Okrem predaja katalógových projektov domov, ponúkame ako doplnkové služby vybavenie stavebného povolenia / inžiniering / a zabezpečenie stavebného dozoru.

Pri rodinných domoch zabezpečujeme:

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • legalizáciu stavieb
  • búracie povolenie
  • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)