slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

Pri navrhovaní našich projektov sa snažíme v každom dome umiestniť krbové teleso. Mnoho klientov si ho žiada a dopĺňame ho aj do projektov, v ktorých pôvodne nebol navrhnutý. Predsa len, veľa z nás má romantickú predstavu krbu, ktorý je symbolom útulnosti, pohody a rodinného tepla. Oheň v krbe dodáva príjemné sálavé teplo, spolu s praskajúcim drevom, vytvára v dome zvláštnu neopakovateľnú atmosféru. V neposlednom rade je krb aj dizajnový prvok, ktorý zvyšuje hodnotu interiéru ako aj celého domu. Aspoň takto si to predstavujeme pri výbere projektu domu, alebo pred jeho samotnou realizáciou. Aká je však skutočnosť? Máme tu pre vás par postrehov zo ,,života,, s krbom, ktoré sú spätnou väzbou od klientov a známych, ktorých najviac trápi: 

Spotreba dreva

krby majú nízku účinnosť spaľovania pohybuje sa od 30% do 60%, pretože časť tepla uniká priamo do komína. Ak chceme prikurovať krbom v dome napríklad každý víkend v zimnej sezóne, musíme mať zásoby suchého dreva, ktoré treba uskladniť a zamedziť jeho zmoknutiu. Plne naložený krb vydrží horieť v priemere cca 2-2,5 hodiny. Záleží od jeho veľkosti a účinnosti horenia. Krby so splyňovacím horením majú účinnosť 80% až 90%, ale vyššie obstarávacie náklady.

Akumulácia tepla 

krby majú obmedzenú akumuláciu tepla, pretože väčšina tepla sa uvoľňuje priamo do miestnosti. Akumuláciu a účinnosť vieme čiastočne zvýšiť obstavbou z akumulačných tehál, pripadne obložením krbovej vložky akumulačným kameňom, ďalej môžeme krbovú vložku napojiť na komín až pod stropom, čim využijeme teplo z dymovodu než vnikne do komína. Samozrejme každá krbová vložka má predpísanú výšku napojenia. Ďalšia možnosť ako zvýšiť účinnosť krbu v dome je inštalácia vodného výmenníka. Tu je potrebné dbať na správny projekt celého systému. Ak máme podlahové vykurovanie v dome, do podlahy by nemala ísť teplota vody vyššia ako 40°C, spiatočka do výmenníka by mala mať takú teplotu, aby priveľmi neochladzovala spaliny a drevo ktorým sa kúri by malo byť čo najviac suché / nad 80% /. V princípe ide o to, aby sa čo najviac zabránilo kondenzovaniu vodnej pary na výmenníku a v telese komína. Kondenzovanie má za následok zadechtovanie komína a krbovej vložky. Pri tomto riešení sú vysoké nároky na čistenie a údržbu. V praxi to znamená, že veľa užívateľov radšej prestane systém využívať- odstavia prívod vody do výmenníka. Všetky tieto riešenia navyšujú investíciu a sú aj priestorovo / objemovo/ náročnejšie.

Vykurovacia plocha

krb je vhodný ako lokálny zdroj tepla. Efektívne vykúri miestnosť v ktorej je umiestnený, prípadne dohreje susedné miestnosti v dome, ak je priestor viac otvorený. Na rozdelenie výkonu krbu do viacerých miestností sa používajú teplovzdušné rozvody s ventilátormi, čo má ale za následok zvýšené vírenie vzduchu v dome, ako aj použitie výkonnej krbovej  vložky a väčšiu spotrebu dreva. Takýto systém do domu je nutné dobre naprojektovať a aj prepočítať tepelnoizolačnú obstavbu krbu, aby sa teplo menej šírilo do priestoru a viac do rozvodov vzduchu.

Tepelná pohoda 

Ak len krbom lokálne vykurujeme väčšiu miestnosť nastáva situácia, že v miestnosti máme viac tepelných zón. Najviac to pociťujeme vo vertikálnom smere v oblasti hlavy, keďže teplo stúpa smerom hore. Ak stojíme vnímame teplotu v okolí hlavy inak ako keď sedíme, alebo ležíme na sedačke. Toto môže byť dosť nepríjemné pre citlivých ľudí, u ktorých to môže vyvolávať pocit neustáleho prúdenia vzduchu. Takisto prechod z miestnosti vykurovanej krbom - pocit prehriatia, do vedľajšej - pocit chladu.

Čistenie a údržba

najmenej obľúbená činnosť, ktorú treba vykonať po každom kúrení krbom v dome, je odstránenie popola z ohniska a vyčistenia skla. Existujú sklá s ochranou proti zadymeniu, ale aj tie je potrebné čistiť po 2-3 cykloch. Pri krboch so splyňovacím horením sa sklo zadymuje najmenej, ale tiež nie je večne čisté, už po prvom horení sú na ňom vidieť jemné stopy zadymenia a to aj vtedy, ak dobré ovládame prácu s takýmto krbom. Pri častejšom kúrení treba počítať s čistením komína. Všetky tieto úkony majú určitú mieru prašnosti. Takisto pri samotnom prikladaní sa do priestoru uvoľňujú jemné čiastočky popola, sadze, oxid uhoľnatý, oxid dusíka, a preto je vhodné po každom naplnení ohniska vyvetrať.

Zhrnutie

Ak si chceme 2-3x do roka ,,zablikať,, v krbe a sme pohodlnejší, možno je lepšie riešenie krb na biolieh. Takisto dodá domu a interiéru nádych exkluzivity, keďže je z čoho vyberať a dajú sa nájsť ozaj dizajnové kúsky. Pri požiadavke na projektovanie a výstavbu domov v energetickej triede A0, je investícia do krbu menej zaujímavá z pohľadu úspory energie ako v minulosti. Návratnosť sa predlžuje. Predsa len má krb na drevo jednu neodškriepiteľnú výhodu a tou je nezávislosť. Pri výpadku elektrickej energie a nefunkčnosti tepelného čerpadla, alebo plynového kotla / áno aj plynový kotol potrebuje na svoju prevádzku elektriku / nezmrzneme a vieme sa ohriať:-) Ale aj tento problém vieme vyriešiť lacnejšie. Už sme projektovali dom, v ktorom sme navrhli na fasáde prípojku pre dieselagregát. Cena agregátu, ktorý napája povedzme 2x240V, 1x400V a má AVR ochranu je tretinová oproti krbovej vložke so splyňovacím horením.