slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

ČÍM ZATEPLIŤ SVOJ RODINNÝ DOM

Najčastejšie sa pri projektovaní rodinných domov navrhuje kontaktný fasádny zateplovací systém. Ako izolant môže byť navrhnutý fasádny polystyrén, alebo tepelnoizolačné vláknité materiály, najčastejšie fasádne minerálne kamenné dosky. Pri bežnej prevádzke rodinného domu je v podstate jedno, aký druh izolantu bude zvolený. Väčšinou sa jedná o subjektívny výber založený na rôznych pre a proti.

Fasádny polystyrén:

  •       je lacnejší
  •       ,,sublimuje,, - v súčasnosti sa polystyrény pri výrobe stabilizujú a nedochádza tak k zmene objemu v čase
  •       ,,nedýcha,, - všetky stavebné konštrukcie okrem skla, kovov a niektorých plastov prepúšťajú vodnú paru ,,dýchajú,,. Záleží však ako silno. To vyjadruje faktor difúzneho odporu µ. Pri fasádnych polystyrénoch sa fakt. dif. odporu pohybuje  okolo µ=40, pri perforovaných polystyrénoch /open/ µ=10. Pre porovnanie parozábrany používané v šikmých strechách majú fakt. dif. odporu µ= 170 000. Z toho vyplýva, že polystyrén celkom slušne ,,dýcha,,.

Dosky z minerálnej vlny:

  •      sú drahšie
  •      ,,dýchajú,, - dosky z minerálnej vlny sú špička v paropriepustnosti. Ich faktor difúzneho odporu sa pohybuje od µ = 1-3. Aby sa táto ich vlastnosť naplno využila, je potrebné vytvoriť v zateplovacom systéme odvetranú vzduchovú medzeru, čo je samozrejme zbytočné pri normálne prevádzkovanom rodinnom dome.

Preto je dôležité, hlavne pri použití dosák z minerálnej vlny, sústrediť pozornosť na výber vrstiev ktorými bude fasádny systém rodinného domu uzavretý /lepiaca stierka + fasádna omietka/.

Fasádne omietky môžeme rozdeliť na:

  • disperzné / akrylátové/ -  najnižisia cena, ich fakt. dif. odporu je µ = 100-160, sú vhodné na polystyrénové fasádne systémy, menšia odolnosť voči prašnému prostrediu.
  • silikátové – vyššia cena oproti disperzným, fakt. dif. odporu je µ = 20-50, vhodné na systémy s minerálnymi doskami, menšia odpudivosť vody oproti silikónovým omietkam.
  • silikónové – sú najdrahšie, fakt. dif. odporu je µ= 75-100, vhodné na systémy s minerálnymi doskami, vodoodpudivé, najmenej sa špinia

   Všetky údaje µ a charakteristiky materiálov sú orientačné, vždy záleží na konkrétnom výrobku a vylepšeniach výrobcom.
    ©