slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

- Ako objednať projekt ?

po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára, ktorý je pri každom projekte, vám bude zaslaná na zadanú mailovú adresu zálohová faktúra. Po uhradení zálohy 200€, ktorá je jednotná pre všetky projekty, začne plynúť dodacia lehota. Dĺžka dodania projektovej dokumentácie je  maximálne 12 pracovných dní.

- Prevzatie projektu

projekt je možné prevziať osobne, alebo na dobierku. Preferovanú variantu uvediete v objednávkovom formulári. Pri osobnom odbere je doplatok za projekt v hotovosti.

- Čo mám v cene projektovej dokumentácie?

v cene sú všetky profesie, ktoré sú potrebné na vydanie stavebného povolenia ako aj k následnej realizácii. Sú to architektúra, statika, ústredné kúrenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, požiarna ochrana, projektovo-energetické hodnotenie. Podrobnejšie info tu.

- Čo nie je v cene projektu

v cene nie sú zahrnuté doplnkové služby ako situácia osadenia, projekty prípojok, projekty drobnej architektúry, projekt garáže, žumpy atď. V prípade záujmu vieme dodať dopracovať aj tieto časti projektovej dokumentácie.

- Chcem zmeny v projekte

zmeny môžeme rozdeliť na také, ktoré sa bežne realizujú priamo pri výstavbe a nie je nutne ich zakresliť do projektovej dokumentácie napr. posun nenosných priečok, zmena umiestnenia zariaďovacích predmetov / umývadlo, sprcha, vaňa atď. /, posun dverí, okien atď. A na zmeny zložitejšieho charakteru napr. výraznejšia zmena dispozície, zmena nosného systému s vplyvom na statiku objektu, výrazná zmena tvaru samotného objektu atď. Všetky zmeny je vhodné prekonzultovať a na zmeny, ktoré je vhodné zakresliť, vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

- Situácia osadenia domu - čo potrebujem?

situácia osadenia je potrebná na vydanie stavebného povolenia. V situácii je zakreslený obrys domu na stavebnom pozemku v nadväznosti na susedné pozemky. Na vypracovanie situácie je potrebné dodať číslo parcely, a UPI / územnoplánovaciu informáciu / kde sú definované podmienky výstavby v danej lokalite. Ide hlavne o odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Ďalej je potrebné zistiť či sa v blízkosti nenachádzajú ochranné pásma sietí, vodných tokov, alebo iných zariadení infraštruktúry. V situácii osadenia sa zakreslujú inžinierske siete, na ktoré bude dom napojený, a ktoré sa nachádzajú v prístupovej komunikácii / voda, kanalizácia, NN, plyn /.

- Projekty prípojok - potrebné podklady

k žiadosti o stavebné povolenie je potrebne dodať projekt všetkých prípojok na ktoré bude dom napojený.  Pre správne naprojektovanie prípojok je nutné vyžiadať od správcu sietí / vodárne a kanalizácie, SPP, elektrárne / bod napojenia, dimenziu - materiál potrubia a podmienky pripojenia.

- Situácia a prípojky - prečo nie sú v cene projektu?

pri katalógovom projekte nie sú vopred známe podmienky osadenia, ani pripojovacie body na inžinierske siete, preto sa táto časť projektu dopracováva vždy na mieru pre konkrétneho klienta.