slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

Zmeny projektu sa najčastejšie riešia v časti Architektúra prípadne Statika, môžu sa zapracovať aj do ostatných častí projektu, ale tým sa neúmerne zvýši cena projektovej dokumentácie. Zmeny kúrenia, zdravotechniky (rozvody voda, kanalizácia, plyn), elektroinštalácie je lepšie riešiť priamo pri výstavbe s dodávateľom technologickej časti.

ZMENY PROJEKTU

Drobné zmeny

Je skoro nemožné, aby katalógový projekt vyhovoval tak ako je navrhnutý. Preto si ho väčšina stavebníkov upravuje, aby spĺňal ich individuálne požiadavky. Najčastejšie to sú drobné zmeny, ako je posun /zrušenie/ nenosných priečok, dverí, okien, sanity atď. Takéto úpravy sa vykonajú priamo pri výstavbe domu. Ak je zásah do vnútornej dispozície projektu rozsiahly, je vhodné takéto zmeny doprojektovať.

Zmeny ovplyvňujúce vonkajší vzhľad domu

Úpravy, ktoré sa týkajú obvodovej konštrukcie vrátane strechy a nemajú zásadný vplyv na statiku, úprava - vynechanie okien, dverí, zarovnanie odskokov v murive, zrušenie - obmurovanie terasy, atď. /väčšinou postačuje písomný súhlas autora projektu/ vždy záleží od stavebného úradu ako posúdi zmenu, či je drobná alebo rozsiahla a je ju potrebné zakresliť.

Pri rozsiahlejších zmenách projektu je potrebné vypracovať minimálne časť Architektúra, ak je nutné aj časť Statika. 

V prípade záujmu, nás kontaktujte