slider-1
slider-2
slider-3
slider-4

Zmeny projektu sa najčastejšie riešia v časti Architektúra prípadne Statika, môžu sa zapracovať aj do ostatných častí projektu, ale tým sa neúmerne zvýši cena projektovej dokumentácie. Zmeny kúrenia, zdravotechniky (rozvody voda, kanalizácia, plyn), elektroinštalácie je lepšie riešiť priamo pri výstavbe s dodávateľom technologickej časti.

Drobné zmeny v projekte

ako je posun /zrušenie/ nenosných priečok, dverí, sanity, sa vykonajú priamo pri výstavbe domu. Ak je zásah do vnútornej dispozície projektu rozsiahly je vhodné takéto zmeny doprojektovať.

Zmeny ovplyvňujúce vonkajší vzhľad domu

Zmeny, ktoré sa týkajú obvodovej konštrukcie vrátane strechy a nemajú zásadný vplyv na statiku, úprava - vynechanie okien, dverí, zarovnanie odskokov v murive, zrušenie - obmurovanie terasy, atď. /väčšinou postačuje písomný súhlas autora projektu/ vždy záleží od stavebného úradu ako posúdi zmenu, či je drobná alebo rozsiahla a je ju potrebné zakresliť.

Pri rozsiahlejších zmenách projektu je potrebné vypracovať minimálne časť Architektúra, ak je nutné aj časť Statika. 

V prípade záujmu, nás kontaktujte