slider-1
slider-2
slider-3

Zmeny v projekte domu sa najčastejšie riešia v časti Architektúra a Statika, vždy však záleží od rozsahu zmien a do akej miery majú zmeny vplyv na statiku konštrukcie. Zmeny projektu kúrenia, zdrotechniky (rozvody voda, kanalizácia, plyn), elektroinštalácie sa riešia priamo pri výstavbe. V prípade nutnosti je ich možné doprojektovať.

Drobné zmeny projektu

ako je posun /zrušenie/ nenosných priečok, dverí, sanity, sa vykonajú priamo pri výstavbe domu.

Zmeny ovplyvňujúce vonkajší vzhľad domu

Pri zmenách, ktoré sa týkajú obvodovej konštrukcie vrátane strechy a nemajú zásadný vplyv na statiku, úprava - vynechanie okien, dverí, zarovnanie odskokov v murive, zrušenie - zamurovanie terasy, atď. /väčšinou postačuje písomný súhlas/ vždy záleží od stavebného úradu ako posúdi zmenu.

Pri rozsiahlejších zmenách projektu je potrebné vypracovať minimálne časť Architektúra, ak je nutné aj časť Statika